7 Loại Hình Thông Minh

7 Loại Hình Thông Minh

Language: Tiếng Việt
Tags:
146
0
day(s) ago
Anonymous
4

Có những cuốn sách làm ta rung cảm trước cái đẹp, làm cho ta cảm nhận được chiều sâu của cuộc sống. Có những cuốn sách làm ta ngạc nhiên trước lòng nhân ái vô biên, trước năng lực tưởng tượng kỳ diệu của con người… Cũng có những cuốn sách giúp ta có được cái nhìn mới mẻ về trí tuệ con người, giúp ta tự khám phá trí tuệ của bản thân và tiếp tục suy nghĩ về những tiềm năng của con người.

Download:
Download has been disabled due to copyright issue. Please buy real book to support author. We would like to apologize for the inconvenience.