Bào Chế Đông Dược

Bào Chế Đông Dược

Language: Tiếng Việt
Tags:
980
248
day(s) ago
Anonymous
6

"Bào chế Đông dược" là cuốn sách nói về bào chê các dạng thuốc phương Đông, là phần tiếp nối của chế biến đê chuyên từ thuôc chín thành các dạng thuôc sử dụng trực tiếp cho người bệnh, đó là các dạng Cao, Đơn, Hoàn, Tán, Đĩnh, Lộ ... và Thuôc sắc.

Download: