Bí Mật Đêm Hè

Bí Mật Đêm Hè

Author: Lisa Kleypas
Language: Tiếng Việt
Tags:
1135
468
day(s) ago
Anonymous
17

Bốn quý cô gia nhập xã hội thượng lưu Luân Đôn với cùng một mục tiêu: sử dụng mọi mưu chước hòng kiếm được một ông chồng. Và thế là một kế hoạch bẫy-chồng liều lĩnh đã ra đời.

Download: