Cách Xử Thế Của Người Nay

Cách Xử Thế Của Người Nay

Language: Tiếng Việt
Tags:
2036
817
day(s) ago
Anonymous
28

Ông K.C.Ingram đã thành công trong nhiều ngành: viết báo, quảng cáo, chủ bút, giám đốc....rồi chủ tịch hội đồng quản trị một hãng vận tải lớn ở Mỹ; ông du lịch nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hạng người, rút kinh nghiệm để soạn cuốn Cách xử thế của người nay.

Download: