Cẩm Nang Thực Phẩm Hợp, Kỵ

Cẩm Nang Thực Phẩm Hợp, Kỵ

Language: Tiếng Việt
Tags:
319
146
day(s) ago
Anonymous
4

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên các sách vở tài liệu của các chuyên gia dinh dưỡng của Trung Quốc và thế giới. Trên cơ sở sự Kỵ và Hợp của các loại thực phẩm, tập trung vào 3 nội dung chính:

Download: