Câu Chuyện Do Thái 2 - Văn Hóa, Truyền Thống Và Con Người

Câu Chuyện Do Thái 2 - Văn Hóa, Truyền Thống Và Con Người

Language: Tiếng Việt
Tags:
1025
0
day(s) ago
Anonymous
6

Có thể nhận thấy rằng, trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, văn hóa Do Thái đã không ngừng thay đổi và phát triển đa dạng với muôn màu sắc, mặc dù không ngừng bị tấn công và phỉ báng. Câu chuyện Do Thái, từ mọi góc độ lịch sử, nhân chủng và văn hóa, có thể nói là hấp dẫn và đầy dụ hoặc, cũng thật rối rắm, như một búi chỉ mong manh trong lịch sử nhân loại.

Download:
Download has been disabled due to copyright issue. Please buy real book to support author. We would like to apologize for the inconvenience.