Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng

Cố Đô Hoa Lư Lịch Sử Và Danh Thắng

Language: Tiếng Việt
Tags:
325
91
day(s) ago
Anonymous
4

Nội dung: 1: Lời giới thiệu. 2: Cố Đô Hoa Lư. 3: Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. 4: Đền thờ vua Lê Đại Hành. 5:Mã Yên Sơn. 6: Động Am Tiên. 7: Xuyên Thủy Động. 8: Chùa Nhất Trụ. 9: Đền thờ công chúa Phất Kim. 10:Động Hoa Sơn. 11: Động Thiên Tôn

Download: