Giải Bài Tập Hình Học 10 (Nâng Cao)

Giải Bài Tập Hình Học 10 (Nâng Cao)

Language: Tiếng Việt
Tags:
880
96
day(s) ago
Anonymous
6

Cuốn sách "Giải Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao" do Nguyễn Văn Lộc chủ biên soạn thảo nhằm giúp các em học sinh học tốt môn toán, tra cứu kết quả và tìm ra phương pháp cho mình để giải các dạng toán hình học. Sách bao gồm các chương, và mỗi chương đều có các phần chính sau (tóm tắt lý thuyết, bài tập căn bản,bài tập tương tự và nâng cao, đáp số và hướng dẫn giải chi tiết)

Download: