Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI (Cuốn 3: Phần Cột Sống - Chân - Tay)

Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI (Cuốn 3: Phần Cột Sống - Chân - Tay)

Language: Tiếng Việt
Tags:
122
51
day(s) ago
Anonymous
5

Cuốn sách “Giải phẫu cắt lớp CT-MRI” được biên dịch từ cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy, 3rd. Cuốn sách ra đời là nhờ sự cố gắng rất lớn của nhóm dịch “Chia sẻ case lâm sàng”.

Download: