Hoá Thân

Hoá Thân

Author: Ray Bradbury
Language: Tiếng Việt
Tags:
946
262
day(s) ago
Anonymous
8

Tác phẩm này là tổng hợp ba truyện ngắn của Ray Bradbury từ các tập sách khác nhau của ông, tên nguyên tác mỗi truyện được chúng tôi ghi kèm dưới tiêu đề mỗi chương.

Download: