Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

Author: David Allen
Language: Tiếng Việt
Tags:
116
0
day(s) ago
Anonymous
3

Trong xã hội hiện đại, do sức ép của công việc quá tải và mức độ cạnh tranh cao trong công ty, tổ chức, nên công việc đang trở thành nguyên nhân chủ yếu gây ra stress. Những biểu hiện của stress – lo lắng, chán nản, mệt mỏi, thiếu hiệu quả - ngày càng phổ biến trong các tổ chức.

Download:
Download has been disabled due to copyright issue. Please buy real book to support author. We would like to apologize for the inconvenience.