Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

Language: Tiếng Việt
Tags:
36
32
day(s) ago
Anonymous
0

Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng NàngSố chương: 102 (97 chương chính văn + 5 phiên ngoại).Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước.Edit & Beta: Team Hoàng Vân Điện.Bìa: Huekhanh92.Nữ nhân trong chốn hậu cung ai mà không muốn được hoàng đế sủng hạnh nhưng cũng chỉ duy nhất là nàng lại không muốn điều đó.Mà nàng lại là hoàng hậu nhưng Hoàng Đế lại càng muốn sủng nàng.(Không muốn làm Hoàng Hậu × Hoàng Đế càng muốn nàng làm Hoàng Hậu)Lời văn ngọt, nam chủ bị bệnh xà tinh, hậu cung chỉ có một người nữ chủ.

Download: