Mật mã Tây Tạng - tập 1

Mật mã Tây Tạng - tập 1

Author: Hà Mã
Language: Tiếng Việt
Tags:
2125
0
day(s) ago
Anonymous
37

Mật mã Tây Tạng nói về cuộc phiêu lưu của Trác Mộc Cường Ba và nhóm bạn trên đường tìm kiếm Tử Kỳ Lân - loài chó dũng mãnh nhất thế giới thuộc chủng loại Tạng Ngao, đã bị vướng vào cuộc tranh giành kho báu ngàn năm của Phật giáo Tây Tạng.

Download:
Download has been disabled due to copyright issue. Please buy real book to support author. We would like to apologize for the inconvenience.