Người Thông Minh Không Làm Việc Một Mình

Người Thông Minh Không Làm Việc Một Mình

Author: Rodd Wagner
Language: Tiếng Việt
Tags:
1940
1070
day(s) ago
1989life****@gmail.com
24

Rất nhiều thành tựu tuyệt vời được tạo nên khi hai người cùng hợp tác làm việc. Tenzing và Hillary là hai người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Eisner sẽ không thể nào điều hành hiệu quả hãng phim Disney nếu không có Wells. Có cảm giác như những người này sinh ra là để làm việc cùng nhau?

Vậy tại sao một số người có thể phối hợp ăn ý mà số khác lại bất hòa, xung đột?

Một cặp ăn ý cần có điềm gì chung?

Sự cộng tác tốt đẹp mang đến cho bạn điều gì trong công việc và cuộc sống riêng?

Dựa vào nghiên cứu đột phá của viện Gallup, hai tác giả Rodd Wagner và Gals Muller sẽ chia cùng bạn bí mật của sự cộng tác thành công.

Mời các bạn đón đọc Người thông minh không làm việc một mình - Rodd Wagner & Gale Muller!


Download: