Nguồn Cội

Nguồn Cội

Tác giả: Dan Brown
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thẻ:
2049
1613
ngày trước
duongkim****@gmail.com
67

Robert Langdon chờ đợi một tuyên bố quan trọng - "sẽ thay đổi bộ mặt khoa học mãi mãi" – từ Edmond Kirsch - một tỷ phú bốn mươi tuổi, một nhà tiên tri với những phát minh kỹ thuật cao, nhưng khi tuyên bố đó chưa thành lời thì Kirsch bị ám sát trước mắt mọi người...


Tải xuống: