Nguồn Cội

Nguồn Cội

Author: Dan Brown
Language: Tiếng Việt
Tags:
7103
3824
day(s) ago
duongkim****@gmail.com
147

Robert Langdon chờ đợi một tuyên bố quan trọng - "sẽ thay đổi bộ mặt khoa học mãi mãi" – từ Edmond Kirsch - một tỷ phú bốn mươi tuổi, một nhà tiên tri với những phát minh kỹ thuật cao, nhưng khi tuyên bố đó chưa thành lời thì Kirsch bị ám sát trước mắt mọi người...


Download: