Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy

Tác giả: Clark A. Campbell
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thẻ:
52
26
ngày trước
Ẩn danh
0

Clark Campbell đã viết cuốn sách này nhằm giúp bạn quản lý tốt hơn công việc của mì­nh. Ông chia sẻ một hình mẫu tổ chức hết sức thú vị và những bí quyết quản lý thành công nhiều dự án trong vòng 10 năm qua - từ những dự án đơn giản cho tới những dự án có tính chất quyết định tới sự tồn tại của công ty. Dù đó là dự án đơn thuần vật chất hay trí tuệ, chuyên môn kỹ thuật hay đơn giản dễ hiểu, có phạm vi rộng hay hẹp thì cuốn sách này cũng sẽ giúp bạn kiểm soát và tổ chức con người nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Tải xuống: