Tôi Là Thầy Tướng Số - Tập 1

Tôi Là Thầy Tướng Số - Tập 1

Author: Dịch Chi
Language: Tiếng Việt
Tags:
1192
0
day(s) ago
Anonymous
10

Bạn đã đi xem bói bao giờ chưa? Có bao giờ bạn thấy mình bị lừa không? Nghề tướng số, manh nha từ thời tiên Tần, phát triển vào thời Tùy Đường, đến thời Minh Thanh thì lan truyền vô cùng mạnh mẽ; Trương Lương đời Hán, Gia Cát Lượng đời Tam Quốc, Lưu Bá Ôn đời Minh đều là những nhà tướng số trên các lĩnh vực tướng tay, tướng mặt, bát tự, bát quái.

Download:
Download has been disabled due to copyright issue. Please buy real book to support author. We would like to apologize for the inconvenience.