Trí Tuệ Đám Đông:vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số

Trí Tuệ Đám Đông:vì Sao Đa Số Thông Minh Hơn Thiểu Số

Tác giả: James Surowiecki
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thẻ:
59
26
ngày trước
Ẩn danh
1


Tải xuống: