Truyền thuyết Việt Nam

Truyền thuyết Việt Nam

Language: Tiếng Việt
Tags:
599
237
day(s) ago
Anonymous
5

Tìm hiểu về truyền thuyết cũng có nghĩa là gián tiếp tìm hiểu về lịch sử dân tộc qua cuộc đấu tranh sinh tồn hơn 4000 năm của cha ông. Mặt khác truyền thuyết cũng cung cấp cho chúng ta một vốn kiến thức kha khá về các địa danh lịch sử ở Việt Nam.

Download: