Nhân vật - Tiểu sử

Showing 28 books

Tiểu Sử Steve Jobs
Walter Isaacson
Free
28
Becoming
Michelle Obama
Free
267
Steve Jobs
Walter Isaacson
Free
11
Finding Chika
Mitch Albom
Free
0
I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and was Shot by the Taliban
Malala Yousafzai
Free
5
What Happened
Hillary Rodham Clinton
Free
4
Steve Jobs
Walter Isaacson
Free
7
Warren Buffett - Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ
Roger Lowenstein
Free
3
Từ Hy Thái Hậu
Pearl S. Buck, Nguyễn Thế Vinh (Translator)
Free
2
Nhật Ký Anne Frank
Anne Frank
Free
7
Có Những Nhà Văn Như Thế (Chân Dung Văn Học)
Hà Vinh, Vương Trí Nhàn
Free
2
The Snowball- Warren Buffet and the Business of Life
Alice Schroeder
Free
1